IPHaber

Genel


Yıldız Teknik Üniversitesi ve SVR, Huawei İşbirliğiyle Küresel Ortamda Rekabet Gücünü Artırmak için Ülkenin En Büyük HPC Sistemini Kurdu

Kasım 20, 2015 by admin in Genel with 0 Comments
yıldızteknik1

IDC GÖRÜŞÜ
High-performance computing HPC (Yüksek Performanslı Bilgi İşleme) teknolojisi çoğunlukla endüstriyel inovasyon, ekonomik rekabet gücünün artırılması ve bilimsel gelişim amacıyla kullanılmaktadır. Sunucu, depolama ve servis alanlarını da içeren HPC sistemleri ülkenin küresel rekabet gücünü artırmak için gerekli olduğu düşünüldüğünden,
Türkiye’de de başlıca olarak kamu ve eğitim sektörleri tarafından kullanılmaktadır. HPC pek çok sektörde çok önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Hükümetler ve bazı özel şirketler küresel ısınma, alternatif enerji, güvenli nükleer enerji, finansal felaket modelleme, sağlık ve güvenlik gibi büyük ölçekli sorunların çözülmesinde
HPC’yi hayati bir araç olarak görmektedir. HPC aynı zamanda büyüyen 3D film ve geniş ölçekli oyunlar sektöründe de önemli bir role sahiptir. Üniversiteler de HPC liderliğinin bilimsel gelişim ve araştırmalar konusunda kritik öneme sahip olduğunu düşünmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstanbul’daki yedi devlet üniversitesinden biridir; ülkenin en iyi üniversitelerinden biri olarak görülmektedir. YTÜ yoğun olarak bilimsel araştırmaya ve teknolojik gelişmelere odaklanmaktadır ve yakın zamanda Huawei ile birlikte HPC yatırımı yapma kararı almıştır. Bu yatırım ülkede şu ana kadar yapılmış en büyük HPC kurulumudur. Bu başarı hikâyesi, YTÜ’nin Huawei HPC çözümü kurulumunu incelemektedir. Üniversite HPC sistemine akademik araştırmalar yapmak amacıyla ihtiyaç duymuştur. Ancak aynı zamanda otomotiv, havacılık, savunma, nakliye, film yapım, kimya ve ilaç sektörleri gibi pek çok sektörde dışarıdan projeleri destekleme amacı da gütmektedir. IDC, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin proje sahibi ve proje partneri SVR Bilgi Teknolojileri ile görüşerek Huawei HPC sisteminin getirdiği değeri ve kazanımları anlamaya çalışmıştır. IDC’ye göre YTÜ’nin böyle bir çözüme yatırım yapması; hangi sektörden olursa olsun endüstriyel inovasyon, ekonomik rekabet gücü ve bilimsel ilerleme isteyen diğer kurumlara da örnek teşkil edecek ve önemli tavsiyeler ortaya koyacaktır.

BAŞARI HİKÂYESİ
Bu IDC Başarı Hikâyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Huawei HPC sistemi kurulumunun sonuçlarını değerlendirip analiz ederken, çeşitli amaçlarla benzer bir sistem kurmayı planlayan kuruluşların karşılaşabilecekleri durumların altını çizmektedir. Belgenin bazı yerlerinde HPC için IDC’nin tanımlamasına uygun olarak “Süperbilgisayar” sıfatı kullanılacaktır. IDC’nin, HPC teknik sunucu pazarındaki trendleri yansıtan dört ana segment bulunmaktadır.Bu
segmentler ortalama satış fiyatlarına bağlı olarak belirlenmiştir. $500 bin ve üzeri satış fiyatı olan teknik sunuculara süperbilgisayarlar denmektedir.

MEVCUT DURUM
Organizasyona Genel Bakış Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul’da yer alan bir devlet üniversitesidir. 1911’de kurulan üniversite Türkiye’nin en eski üçüncü üniversitesidir. 30 bin’den fazla öğrenciye sahip üniversitede 10 fakülte, 2 enstitü, Meslek Yüksekokulu, Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu
bulunmaktadır. Üniversite’nin 3 kampüsü Beşiktaş (Yıldız), Maslak ve Davutpaşa’da yer almaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi ulusal teknolojik gelişim bölgelerine uygun olarak girişimci üniversite modelini başlatmış;Türkiye’nin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Bu amaçla üniversite 2009 yılında Tekno Park’ı kurmuştur. İnşaatı tamamlanan tesis bünyesinde temelde Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren 300 şirket
sağlık, yazılım ve inşaat gibi sektörlerde aktif firmalara destek vermektedir. Tekno Park yatırımı sayesinde
üniversite, bir uluslararası işbirliği merkezi olma vizyonuyla yeni fikirleri değere dönüştürmeyi desteklemeyi
amaçlamaktadır. Üniversite bünyesinde aynı zamanda “Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) adlı Ocak 2013’ten beri hizmet veren bir kurum bulunmaktadır. YTÜ TTO üniversite ve sektör arasında köprü oluşturma misyonuyla birlikte; üniversite buluşlarının ticarileştirilmesi süreçlerine destek olmak, sektördeki ortaklarla çalışıp onlara
kılavuzluk etmek ve kurulma aşamasında olan şirketlere katkıda bulunmak gibi konularda çok önemli bir rol oynamaktadır. YTÜ TTO, şirketlerin inovasyon çözüm ortağı olarak, sahip olduğu teknolojik ve bilimsel bilgi ve birikimi sektörlere transfer etmeyi hedeflemektedir. Vizyonunda teknolojik gelişmelere öncelik veren üniversite,
2011 yılında bir süperbilgisayara yatırım yapmayı planlamış, yer olarak Davutpaşa TeknoPark seçilmiştir. Süper bilgisayarın hem üniversite bünyesinde yapılan araştırmalar için hem de çeşitli sektörlerin teknolojik gelişimini desteklemek amacıyla temelde Ar-Ge faaliyetleri için kullanılması kararlaştırılmıştır. Proje sürecinde üniversite, kurulum, finansal kaynak sağlama ve teknik bilgi & birikiminden faydalanmak için SVR (Exclusive Huawei İş Ortağı) ile işbirliği yapmıştır. Üniversite ve SVR’nin doğru konfigürasyonu, üreticiyi ve iş ortağını değerlendirmesi ve mali destek bulması üç yıl sürmüştür. O zamandan beri proje, Üniversite ve SVR olmak üzere iki tarafın da katkılarıyla uygulanmaktadır. SVR bir anonim şirket olup, yüzde 5 hissesi Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, kalan hisseler de özel şahıslara aittir; bu şahıslar aynı zamanda projenin finansörü konumundadır. Üniversite projeye tesis sağlamaktadır. Rektör İsmail Yüksek, projeye ve HPC sahibi üniversite olma vizyonuna tam destek vermektedir.

Uygun çözüm ve üreticiyi seçerken Üniversite ve SVR’nin belirlediği öncelikler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Lokal olarak teknik destek verebilecek bir üretici
  • Güçlü Ar-Ge faaliyetleri ve tesisleri olan bir üretici
  • Uçtan uca ürün portföyüne (sunucu,depolama) ve kolay yönetilebilen HPC’ye sahip bir sağlayıcı
  • Fiyat/performans açısından verimli bir HPC
  • Basitleştirilmiş, esnek ve ölçeklenebilir bir çözüm

PROJENİN UYGULAMA SÜRECİ VE TEKNİK KONFİGÜRASYON DETAYLARI
Türkiye’de mevcut olan HPC sayısı sınırlıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi dışında kurulu büyük HPC sistemleri
İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, Ulakbim ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde bulunmaktadır. YTÜ HPC projesini üniversitenin bilimsel gelişim alanında ilerlemek ve çeşitli sektörlerle işbirliğini artırmak amacıyla başlatmıştır. Üniversite ve partneri SVR, çeşitli üreticilerle temasa geçerek; sistemin maliyetini, fizibilitesini ve teknik konfigürasyonunu görüşmüştür. Bir iş planı oluşturmak, yatırımın geri dönüşü için benchmarklar oluşturmak, fiyat performans oranını hesaplamak ve ölçülebilir, dayanıklı ve entegre bir mimari kurulabilmesi için
mevcut teknolojileri değerlendirmek amacıyla yapılan kapsamlı araştırmalardan sonra; Üniversite ve SVR Huawei ile görüşmeye karar vermiştir. Huawei Üniversite’nin tanımladığı bütün teknik spesifikasyonları karşılamış, bu gerekliliklere paralel ölçeklenebilir ve dayanıklı bir mimariyi, yatırım bütçesine uygun olarak sunmuştur. Seçim yapıldıktan sonra Üniversite rektörü ve SVR’nin yetkili teknik çalışanları, Çin’de Huawei’yi ziyaret etmiştir. Huawei fabrikasında POC yapılmış; benzeri bir ortam yaratılıp ( daha ufak, benzer bir HPC ortamı) tüm ilgili testler yapıldıktan sonra, YTÜ ve SVR bu projeye Huawei ile devam etme kararı almıştır. Tüm tarafların onayı alındıktan
sonra Huawei ve SVR sistemin kurulumuna başlamıştır. Sistem üniversiteye 2014 Ekim ayında teslim edilmiş, tam kurulum Şubat 2015’te tamamlanmıştır. Dört ay sonrasında (Haziran 2015) sistem aktif olarak kullanıma geçmiştir. Huawei, sistemin çalıştırılması sırasında SVR ve Üniversite’ye tam destek sunmuştur. Çözümün uygulama süreci boyunca, Huawei’nin HPC kurulumlarındaki küresel deneyimi, projenin genel başarısına büyük katkıda bulunmuştur. Süperbilgisayar, 290 adet x86 Huawei marka rack sunucu, 256 hesaplama sunucusu, 10 GPU node ve 24 yönetim sunucusu içermektedir. Sistemde 5120 HPC çekirdeği ve 107520 GPU çekirdeği bulunmakta, ikisi birlikte performans açısından sistem gerekliliklerinin üçte birini yerine getirmektedir. 290 sunucudan 10’u 4 soketli sunucu olup, geri kalanlar 2 soketlidir. Birincil işletim sistemi olarak Linux kullanılmıştır. Huawei’nin cluster dosya sistemi sayesinde, bütün sunucular paralel işletim sistemleri olarak çalışmaktadır. Paralel dosya sistemleri, binlerce,onbinlerce hatta yüzbinlerce bilgi işlem node’una ölçeklenen HPC bilgisayarlarının gerektirdiği I/O performansı için vazgeçilmezdir. Süperbilgisayarda 5120 CPU çekirdeği bulunmakta ve işlemleri son derece hızlı hale getirmektedir.Süperbilgisayarda iki adet Huawei depolama sistemi bulunmaktadır. Birinde 76TB SSD depolama bulunurken diğerinde 280TB NL-SAS depolama sistemi mevcuttur. SSD’ler 4.56GBps analiz etme kapasitesine sahipken, NL-SAS diskleri yüksek throughput ihtiyacı için 3.5GBps hızla okuyup yazabilmektedir. Bu özellikler I/O performansı açısından bu sistemi ülkenin en hızlı HPC sistemi yapmaktadır. Bağlantı tipi Infiniband olup, bant genişliği 56 gigabittir ve 100 gigabit’e çıkarılabilmektedir ve bu şu anda ülkedeki en hızlı bant genişliğidir. O yüzden latency (gecikme süresi- simülasyon ve yanıt arasında geçen süre) düşüktür ve bu sayede sistem olağanüstü bir hızla
çalışmaktadır. Sistemin depolama kapasitesi 12PB’a kadar artırılabilmektedir ve yayınlanmış bilgi işleme hızı 147.2TFLOPS’dir. HPC veri merkezinin toplam enerji kapasitesi 270Kw’tır. Bütün dosya sistemlerinde Intel Enterprise Edition for Lustre (IEEL) kullanılmaktadır. Bright Cluster Manager Advanced Edition görev yönetimi
için, Slurm işyükü yönetimi için ve XDMoD’de sistem izleme için kullanılmaktadır. Dosya sistemi cluster
yönetim sistemine gömülü olduğu için, hibrit bir sistem olma özelliğini taşımaktadır. Üniversiteye kurulan Süperbilgisayar’ın yönetimi kolaydır, çünkü sistemin donanım altyapısı çoğunlukla Huawei markalıdır ve tek bir arayüzden yönetilebilmektedir. Sistemin OPEX’i (işletme maliyeti) de oldukça düşüktür; SVR’de Süperbilgisayar’ın
yönetiminden sorumlu dört teknik çalışan bulunmakta, sistem yönetimi için sadece iki kişiye ihtiyaç duyulmaktadır.

SVR ve Üniversite sistemin ağ ve depolama kısımları için Huawei’nin tam desteğini almaktadır. Ayrıca Huawei, SVR ve Üniversite’ye herhangi bir teknik zorlukta yine tam destek vermektedir Süperbilgisayar özel bulut ortamı da sunacaktır. Güvenlik endişeleri, maliyet ve performans sebepleriyle sistemde genel bulut yatırımı henüz planlanmamaktadır.

SONUÇLAR
HPC; Araştırma Verimliliği ve Rekabetçilik Anlamında Hız Kazandırdığı Kanıtlanmış bir Araçtır
HPC şirketler, üniversiteler ve kamu kurumları için, özellikle de rekabette lider bir model olmak isteyen bir
üniversite için önemli bir araçtır. Küresel alanda rekabet etmek isteyen bir üniversitenin önemli araştırma
birimlerini HPC ile desteklemesi gerekmektedir. Kimya, fizik, matematik, bilgisayar bilimleri, malzeme bilimleri, evrimsel biyoloji, astrofizik ve yerbilimleri alanlarının hepsi, veri toplamak, analiz etmek ve karmaşık simülasyonlar çalıştırmak çok büyük bir bilgi işleme gücüne ihtiyaç duymaktadır. YTÜ’de Süperbilgisayar’dan en çok faydalanan fakülteler YTÜ Kimya ve Metalürji Fakültesi, YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, YTÜ Yerbilimleri Fakültesi’dir. Huawei’nin HPC sistemi, Üniversite’deki fakültelerin verileri daha etkin bir şekilde toplamasını ve analiz etmesini sağlamıştır. Sistemde şu anda 30’dan fazla uygulama çalışmakta; bunlar arasında bilimsel bilgi işleme, atmosferik tahmin (hava durumu tahmini), anoparçacık fiziği, simülasyon etki analizi, sonlu eleman analizi ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği bulunmaktadır.

Bazı Çalışmalar için “Büyük Veri” Büyük Önem Taşımaktadır
Bazı akademik alanlarda, çürütülebilir sonuçlar doğurabilen rakamların analizinde HPC sistemlerin kullanımı
gerekmektedir; o yüzden bazı spesifik alanlar HPC desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu alanların çoğu aynı zamanda kamu refahı ve uzun vadeli projeler açısından kritik önem taşımaktadırlar. Bunlar arasında iklim değişikliğinin etkileri, karbon nötr girişimler, akıllı şehirlerin geliştirilmesi, hava durumu tahmini, sismik izleme ve deprem tahminleri, şebeke yönetimi ve geliştirilmesi, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi, ilaç geliştirme, kimyasal analiz ve modelleme, plazma dinamiği, tıbbi teşhis, deniz ve atmosfer sağlığı, kesme kuvveti değerlendirmeleri ve süreç optimizasyonu bulunmaktadır. Galaksi oluşumlarının incelenmesi ve parçacık fiziği gibi bir dizi başka “soyut bilim” alanında da HPC seviyesinde bilgi işleme özelliği gerekmektedir. YTÜ halihazırda bu alanların bazılarında Huawei HPC sistemini kullanmaya başlamıştır. Örneğin YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi sistemde hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) analizi testi yürütmüştür. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nün akademik lisansla sahip olduğu Star CCM+ yazılımını kullanan araştırmacılar, sistem performansını ölçmek amacıyla CFD analizi testi yürütmüş ve test 47 saat sürmüştür. Üniversite’nin önceden sahip olduğu 200 çekirdekli sistemle aynı test 2 yıl sürmüştür.

İş Dünyasıyla Daha Fazla İşbirliği
HPC’lerin yönetimi ve programlamasıyla ilgili edinilen becerilerin sektörde doğrudan kullanım alanları
bulunmaktadır. Otomotiv ve havacılık- uzay sektörlerinde tasarım ve test çoğunlukla HPC’lerle yapılmaktadır.
Finans sektörü yerel, bölgesel ve küresel seviyelerde piyasa modelleme, borsa işlemleri, sözleşmelere aracılık yapma ve izleme gibi alanlarda çok büyük bilgi işlem gücü kullanmaktadır. Petrol ve gaz sektörü keşif ve işletme yönetimi için, enerji firmaları da şebeke yönetimi, müşteri izleme ve modelleme için HPC sistemleri kullanmaktadır. Pek çok farklı sektör HPC’lerden değişik şekillerde faydalanabilmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin, Ar-Ge merkezleri, profesyoneller ve girişimciler için bir merkez olma vizyonuna paralel olarak; Huawei HPC sistemleri hâlihazırda akademi ve iş dünyası arasında bir köprü haline gelmiştir. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentsel planlama ve ulaştırma projelerinde coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları için bu sistemi kullanmaya başlamıştır. Özel sektörden de pek çok şirketin araştırma, veri analizi, modelleme ve simülasyon yürütme için Üniversite ve SVR’nin müşterisi
olması beklenmektedir. Üniversiteler ve İBB’nin yanında, ismi verilmeyen ama veri güvenliği alanında uzman bir özel şirket de sistemi kriptoanaliz işlemlerinde kullanmaktadır. Büyük veri analitiği ve rendering hizmetlerinin de çeşitli özel sektör şirketleri tarafından kullanılması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen alanlara ek olarak sistem başka uygulamalarda da kullanılabilmektedir, Örneğin: mühendislik modelleme, otomotiv tasarımı ve modelleme, beyaz eşya tasarımı ve modelleme, havacılık ve uzay analizi modelleme, LIDAR veri işleme, temel bilimler analizi
ve modelleme, film ve animasyon yapımları, 3D filmler ve büyük ölçekli oyunlar, küresel ısınma analizi, alternatif enerji, finansal felaket modelleme, sağlık ve güvenlik bu alanlardan bazılarıdır. HPC sistemleri, çözüme giden süreyi
hızlandırma gibi simülasyonlar vasıtasıyla süresi aylarca kısaltabilecek “canlı” bilim ve “canlı” mühendislik
maliyetlerini azaltmada büyük önem taşımaktadır.

Üniversite Ülkenin En Büyük HPC’sine Yatırım Yaparak Prestijini Arttırdı
Eğitim çevrelerinde çıkarılan doktora sayısı akademik dünyada en büyük başarılardandır. Üniversite bünyesinde
HPC bulunması algılarda büyük bir değişim yarattığı için, HPC’ler öğrencileri veya daimi kadrolu profesörleri
çekmede çok önemli bir onur madalyasıdır. Bu sistemler PR açısından da ses getiren bir platform oluşturarak üniversitenin isminin tanınmasına yardımcı olmaktadır. YTÜ ülkenin en büyük HPC sistemini finanse edip kurma itibarına sahiptir. Akademik başarılara ve dolayısıyla da ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunacak bir projeyi başlattığı için de ülkenin en yenilikçi üniversitelerinden biri olarak düşünülebilir.

HPC Üniversite için Alternatif Gelir Kaynağıdır
Türkiye’deki devlet üniversitelerinin en büyük fon kaynağı devlet bütçesidir. O yüzden çeşitli projelerle yeni
gelir kaynakları yaratmak (sektör için bir ürünü geliştirmek ya da iyileştirmek, araştırma alanlarında destek sağlamak vs.) böyle bir devlet üniversitesi için büyük önem taşımaktadır.YTÜ HPC için sadece tesis sağlamakla
kalmayıp; aynı zamanda HPC yatırımının kar ortaklarından biri konumundadır ve kullanımından gelir elde etmeyi hedeflemektedir. Kullanan müşterilere saatlik ücretlendirme yapılmakta, üniversite toplam gelirin yüzde 15’ini almaktadır. Örneğin YTÜ HPC’yi film ve mimarlık sektörlerine pazarlamayı planlamaktadır.Süperbilgisayarda render farm altyapısı kurmak, dedike 56 sunucuyla çok hızlı hale gelmektedir. Render farmlar animasyonlar, 3D filmler veya mimari simülasyonlar hazırlanırken sıklıkla kullanılmaktadır. Türkiye’deki post-prodüksiyon firmaların çoğunda sınırlı işlem kapasitesi olduğu için filmlerin tamamlanması gecikmekte ya da filmler editing işlemleri için (sahnelerin işlenmesi, uygun sesin yerleştirilmesi, özel efektlerin eklenmesi, doğru çekimlerin seçilmesi, sahne geçişlerinin yapılması vs.) yurtdışına gönderilmektedir. Huawei’nin HPC sistemi sayesinde, bu süreçler ülke içinde güvenli bir ortamda, daha düşük maliyetle yapılabilecektir.

Uyumlu, Genişletilebilir bir Süperbilgisayar’ın Orta ve Uzun Vadede YTÜ’ye Faydaları
HPC sistemleri ve ilgili kaynakların alımı düşünüldüğünde, şirketlerin pek çoğu için en önemli kriter mevcut
donanım-yazılım ortamına yeni çözümlerin entegre edilebilmesidir. Bu bağlamda Huawei Süperbilgisayar
çevik ve ölçeklenebilir olduğunu kanıtlamıştır. Sistem gerek duyulduğunda teknik olarak büyüyebilmekte,
mevcut altyapısına yeni araçlar eklenebilmektedir. YTÜ Süperbilgisayar’ının kullanımı için eğitim kurumları ve şirketlerle ortaklıklarını genişletmeyi planlamaktadır. O yüzden kullanıcı gereksinimlerini karşılarken, genişleme
istendiğinde mevcut sisteme yeni teknolojik unsurlar ekleyebilmek çok önemli bir avantajdır.

ÖNEMLİ TAVSİYELER
Yıldız Teknik Üniversitesi ve SVR’nin aldığı Huawei Süperbilgisayar üzerinde yaptığı değerlendirmeleri ışığında,
IDC HPC sistemine yatırım yapmayı düşünen şirketlere aşağıdaki stratejileri önermektedir:

Lokal olarak Teknik Destek ve Üretici Bilgi&Birikimi Kritik Önem Taşımaktadır
HPC rekabet için önemli bir değer olup ekonomik alanda da rekabet gücünü artırdığı kanıtlanmıştır. HPC
sistemleri şirketlere, üniversitelere ve hükümetlere daha iyi ürün tasarımı ve Ar-Ge konusunda pek çok avantaj sağlayabilmektedir. Ancak bir süperbilgisayar projesinin uçtan uca yönetimi çeşitli zorluklar çıkarabilir (teknik, finansal vs.). O yüzden son kullanıcılar, sağlayıcı firmalardan projenin başından sonuna kadar tam teknik ve finansal destek istemeye ek olarak; HPC hedeflerini anlama ve bu hedeflere ulaşma konusunda taleplerde bulunmalıdır.
HPC Projesi Uygulanmadan Önce Detaylı Yatırımın Geri Dönüşü (ROI) Analizi Yapmak Önemlidir

ROI (yatırımın geri dönüşü) argümanları, HPC projelerinin fonlama sistemleri açısından önemlidir. HPC proje bütçeleri pek çok şirket için karşılanamayacak kadar yüksek olabilir. Sektöre bağlı olarak yatırımın geri dönüşü farklı faktörlerden oluşabilir; bilimsel gelişmeler, kurumsal kar, gelir, istihdam yaratılması ve korunması gibi. Projenin karar alıcıları HPC yatırımından ne tür geri dönüşler beklenebileceğini hesaplamalıdır. Bu hesaplamalar yapılırken HPC yatırımının ne kadarının temel araştırmaya, uygulamalı araştırmaya, endüstriyel/ticari Ar-Ge’ye ayrılacağı; hangi bilimsel ve mühendislik alanlarının ek yatırıma ihtiyaç duyacağı dâhil edilmelidir. HPC yatırımları; yayımlanan makale sayısı, patent ve kazanılan yüksek dereceler gibi geleneksel BT ilerleme ölçümlerinin ötesinde, yatırımın geri dönüşü açısından da çok önemli getiriler sağlayabilir. Sektöre bağlı olarak yatırımın geri dönüşü, bilimsel ve mühendislik alanında inovasyon başarıları, maliyet tasarrufu, istihdam yaratma ve özel sektör gelirleri ve karları şeklinde de ölçülebilir.

Bulut Modelleri, In-House HPC’ye Alternatif Model Olarak Düşünülebilir
Bulut tabanlı HPC yetkinliklerinin giderek daha sofistike hale gelmesi, kurum bünyesinde HPC barındırılmasına
bir alternatif olabilir. Uygun iş yükü seviyelerine sahip kullanıcılar HPC açık bulut bilgi işleme sistemlerini
değerlendirebilir. Veya güvenlik endişesi mevcutsa, HPC ortamı için özel bulut kullanımı da göz önünde bulundurulabilir.Bulutun bazı faydaları şunlardır: yerelde altyapı yatırımı gerektirmez, ulaşılabilirlik
oranı artar, daha az personel gerektirir ve şirketlerin sermaye harcamalarını azaltır.

“Her Konuda Kolaylık Sağlayacak” bir HPC Sistemi Seçin
Aşağıdaki kriterlere uygun bir HPC sistemi, şirketlere tam uyum sağlama açısından bir adım önde olacaktır:
¬ Kurulum kolaylığı (çünkü sistem
büyüklükleri son hızla artmaktadır)
¬ Yönetim kolaylığı (sistem büyüklüğü
ve karmaşıklığı)
¬ Kullanım kolaylığı (hibritler ve
GPU’ların kullanımı zor olabilir)
¬ Ölçek artırma ve çeviklik kolaylığı
¬ Yerel kaynaklara doğrudan erişim

IDC Hakkında
International Data Corporation (IDC), bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri alanlarında
pazar araştırması ve danışmanlık hizmetleri sunan ve etkinlikler düzenleyen bir numaralı küresel oyuncudur. IDC, BT profesyonellerinin, şirket yöneticilerinin ve yatırımcıların teknoloji satın alırken ve iş stratejilerini belirlerken gerçeklere dayalı kararlar almalarını sağlar. 110’dan fazla ülkede 1100’den fazla IDC analisti ile teknoloji, sektör fırsatları ve trendleri konusunda küresel, bölgesel ve yerel uzmanlık sunar. 50 yıldır IDC, stratejik bilgiler sunarak müşterilerinin iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmuştur. IDC, bilgi teknolojileri, basın, araştırma ve etkinlik düzenleme alanında dünyanın lider kuruluşu olan IDG’nin bir yan şirketidir.

The post Yıldız Teknik Üniversitesi ve SVR, Huawei İşbirliğiyle Küresel Ortamda Rekabet Gücünü Artırmak için Ülkenin En Büyük HPC Sistemini Kurdu appeared first on ITNetwork.

Source:: itnetwork

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
HP, dünyanın ilk dört çekirdekli ultrabook iş istasyonunu tanıttı

HP, dünyanın ilk dört çekirdekli iş istasyonu ZBook Studio ultrabook ile iş istasyonu ve inovasyondaki liderliğini bir kez daha ortaya...

Kapat