IPHaber

Telekom


Yargıtay'dan 'sınırsız tarife' dersi

Kasım 7, 2011 by admin in Telekom with 0 Comments

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Oktay Karaaslan ile GSM şirketi arasındaki İstanbul 1. Tüketici Mahkemesinde görülen ‘iptal’ davasında yapılan yargılama sonunda, mahkemenindavanınkabulüne yönelik olarak karar verdiğini ve bu kararın süresi içinde davalı avukatınca temyizedildiğini belirterek, temyiz başvurusuyla ilgili dosyanın incelendiğini bildirdi.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göreyerinde olmayan bütün temyizitirazlarının reddine oy birliğiyle karar veren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, usul ve yasaya uygun olan İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi hükmünün onanmasınıkararlaştırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ 20 Şubat 2009 tarihinde birGSMşirketinden aldığı”Heryöne sınırsız” tarifeli hattına, 10 Haziran 2009 son ödeme tarihli 7 bin 576 TL borç bildirisi gelen ve İstanbul 1. Tüketici Mahkemesine ”fatura tutarının iptali” davası açan Oktay Karaaslan, mahkemeye sunduğu dilekçesinde,GSMşirketinin sınırsıztarifesinin 66,70lira olduğunu ve şirkete yüksek miktarda faturanın nedenini sorduğunda kendisine ”Tarife 10 bin dakika limitlidir. 25 bin dakika konuştuğunuz için 10 bin dakikadan sonraki konuşma faturaya yansıdı” denildiğini aktararak,”Tarife 10 bin dakikayla sınırlıysa neden ‘her yöne sınırsız’ diyorlar veya neden ben konuştukça kalan miktarı bildirmiyorlar? Şirket bütün reklamlarda ‘konuşmada sınır olmadığı’ şeklinde reklam yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Karaaslan, ‘her yöne sınırsız’ yazan tarifesine göre, 66,70 liradan fazla olan faturanın iptaline karar verilmesinitalepetmişti.

TOPLAM 25 BİN 482 DAKİKA KONUŞMA Davaya ilişkin cevap dilekçesini sunan GSM şirketinin avukatı Nejat Aday ise, şirket reklamlarının yanıltıcı olduğuna dairdavacı beyanlarının kabulüne olanak olmadığını, reklamlardaki ifadenin tüketicilerin dikkatini çekmeyi amaçladığını ve reklamlardaki her sloganın tüketiciyi yanılttığının kabulü halinde ayçiçeği yağının uçurmaması gibi sıra dışı taleplerle davalar açılacağını ifade ederek, davanın reddini istemişti.

Avukat Aday, yapılan incelemelerde davacı Oktay Karaaslan’ın 23 Nisan-22 Mayıs tarih aralığını kapsayan Mayıs 2009 dönem faturasında, kendi operatörü, diğeroperatörler,sabithatlarve müşteri hizmetlerine toplam 25 bin 482 dakika 13 saniye arama yaptığını belirterek, sözleşmeye göre davacının 10 bin dakikayı aştığını ve aşan kısmın da tarifeye uygun olarak ücretlendirildiğini öne sürmüştü.

MAHKEMENİN KARARI Davayı karara bağlayan dönemin İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi hakimi Dursun Kaya, dosyaya sunulan delillere göre davacının ”her yöne sınırsız” tarifesine abone olduğunun tartışılmayacağını ve davalı şirketin bu tarifenin aylık ücretinide 66,70TLolarakilan etmesi nedeniyle, kampanyanın isminden de anlaşılacağı gibi o tarihten itibaren herhangi bir üst limit konulmadığının da açıkça görüldüğünü ifade etmişti.

Hakim Kaya, davacı tüketicinin bu kampanya kapsamındaabone olarak telefonuyla sürekli görüşmeler yaptığının görüldüğünü ve bir aylık sürenin büyük bir bölümünün telefonda görüşme yapılarak geçirildiğini anlatarak, tüketicinin bu kampanyayı kötüye kullandığının anlaşılmasına rağmen davalı şirketin bir kampanya başlattığı, bununla ilgili reklamlar ve ilanlar yaptığı ve taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini bildirmişti.

Kararında, ”Satıcı şirketin açık taahhütlerikarşısında tüketicinin kötü niyetli hareket etmesininbirönemibulunmamaktadır.Zira davalı şirketin reklam ve ilanları tüketiciye bu hattı sınırsız şekilde kullanma olanağı sağlamıştır” ifadelerini kullanan Hakim Kaya, bu durum karşısında tüketicinin taleplerininhaklı olduğunubelirterek, tüketiciye gönderilen 7 bin 576 TL’lik faturanın 66.70 TL’den fazla kısmının iptaline karar vermişti.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki yazıyı okuyun:
Israil devletine ait web siteleri hacklendi

Dünyanın pek çok ülkesinde kamu kuruluşları, bankalar ve şirketlerin sitelerine yaptığı siber saldırılarla adını duyuran Anonymous adlı hacker grubu, bu...

Kapat