IPHaber
Son Yazılar

Telekom


Türkiye’de Sermayeler Yetersiz, Teknolojiler Eski

Mart 19, 2012 by admin in Telekom with 0 Comments

Eduplus’ın düzenlediği 2. Finans Zirvesi’ne katılan D&B Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selim Seval, Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler ve bunların şirketlere etkileri, riskler ve fırsatlar üzerine konuşma yaptı.

Dr. Selim Seval konuşmasında 2008 yılında yaşanan ekonomik krizi değerlendirirken şunları söyledi:

“Türkiye’de krizin şirketler üzerindeki etkilerini incelemek için 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait şirket bilançolarına bakıyoruz. Krizin en yoğun etkileri 2008’in son çeyreği ile özellikle 2009’un ilk çeyreğinde hissedildi. Bu dönemde satışlar yüzde 30 oranlarında düştü. Orta ve küçük boyutlu şirketlerde satışların düşüş oranı bundan da fazla oldu. 2010 yılına gelindiğinde ise satışlarda 2008 başındaki olumlu seviye tekrar yakalandı. Hatta bazı sektörlerde artış bile yaşandı”.

“2008, 2009 ve 2010 yıllarında kriz etkilerine bakıldığında şunu görüyoruz ki Türkiye’de sermayeler yetersiz, teknolojiler eski. Satış artışları çok fazla işletme sermayesi açığına neden oluyor. Artan satışlar, iç kaynak yaratmaya katkıda bulunmuyor, çünkü brüt kâr marjları düşük. 2010’da artan satışlar, daha düşük brüt kâr marjı pahasına gerçekleştirildi. 2010’da son üç yılın ortalama brüt kâr marjından daha düşük marjlar görüyoruz. Bunu makro düzeyde Türkiye’nin cari açığında da izliyoruz. Türkiye daha çok ihracat yapmak için, daha çok ithalat yapmak zorunda”.

Uzun vadeli dış kaynak gereksinimi

Dr. Selim Seval yapmış konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Şirketlerimizin katma değeri yüksek üretim teknolojilerine geçmesi gerekli. Mevcut eski teknolojik altyapı, şirketleri krize dayanıksız yapıyor. Uzun bir süredir gözlemlenen ama krizin tekrar gündeme getirdiği önemli bir konu, şirketlerimizin gerekli teknolojik altyapı yatırımları için iç kaynak yaratamıyor olması. Bunun için ucuz ve uzun vadeli dış kaynağa gereksinim var. En sağlıklı uzun vadeli kaynaklar ise, özsermaye ve uzun vadeli borçlanma”.

“Türkiye’nin sermaye piyasalarının geliştirilmesine çok ihtiyacı var. Tahvil ihracında ve birincil halka arzlarda şirketlerimiz hemen hemen hiç yoklar. Bu durumun acilen iyileştirilmesi gerekli. Günümüzdeki koşullar buna elverişli çünkü faizler düşük. Bunu bir fırsat olarak görmeliyiz. Nitekim İMKB’nin geçen yıl düzenlemiş olduğu halka arz seferberliği bu yönde atılmış olumlu bir adımdı ama yeterince ses getirmedi”.

“Rf (*), hükümetin başarılı bütçe yönetimiyle olumlu bir seyir gösteriyor. Bütçe açığımız gayet düşük ve vergi tarafında kayıtdışılıkla mücadele olumlu bir yönde ilerliyor. Sosyal güvenlik sisteminin yarattığı sıkıntı ve belediyelerin açıklarına yapılan transferler risk oluşturmakla birlikte, bütçe performansı ümit vaad ediyor. Bu durumda, şirketlerin tahvil ihracı yoluyla uzun vadeli kaynak yaratmasına bir engel yok. Önümüzdeki dönemlerde şirketlerimiz bu konuya daha çok odaklanmalı”.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kapat