IPHaber

Manşet


Türk Telekom’un % 6,68 Hissesinin Halka Arzı için Bakanlar Kurulu Yayınlandı

Ocak 24, 2013 by admin in Manşet

“Toplam % 6,68 oranındaki Türk Telekom hissesinin satış yöntemi ile özelleştirilmesi, satışın halka arz suretiyle gerçekleştirilmesi ve halka arz işleminin 31/12/2013 tarihine kadar tamamlanması” şeklindeki Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı.

Resmi Gazetede bugün yayınlanan kararda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 11/1/2013 tarihinde bu konuyla ilgili olarak Bakanlar Kuruluna yazı yazdığı belirtiliyor.

Kararda şunlar belirtiliyor;

MADDE 1 – (1) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin (Türk Telekom) Hazine mülkiyetinde bulunan hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin olarak;

   a) Toplam % 6,68 oranındaki Türk Telekom hissesinin satış yöntemi ile özelleştirilmesi, satışın halka arz suretiyle gerçekleştirilmesi ve halka arz işleminin 31/12/2013 tarihine kadar tamamlanması,
   b) Halka arz işleminde yurtiçi ve/veya yurtdışı sermaye piyasalarında satış ile buna ilişkin zamanlamanın piyasa şartlarına göre tespiti ve ek satış hakkının kullanılabilmesi hususlarının Türk Telekom İhale Komisyonunca belirlenmesi,
   c) 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca, Türk Telekom hisselerinin satışında Türk Telekom ve T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü çalışanları ile küçük tasarruf sahiplerine ayrılması öngörülen % 5 oranındaki pay ile ilgili olarak; 2008 yılında % 3 oranındaki payın ayrılmasını müteakip bu defa da (a) bendinde belirtilen oranın % 10’u tutarındaki şirket paylarının yine (a) bendinde belirtilen oran içerisinde değerlendirilerek, söz konusu çalışanlara ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılması,
   ç) Halka arz işleminde özendirici imkanların kullanılmasına, piyasa şartlarına göre Türk Telekom İhale Komisyonu tarafından karar verilmesi, kararlaştırılmıştır.

Ödenmiş sermayesi 3,5 milyar TL olan Türk Telekom’un % 55’i, 2005 yılında 6,65 milyar $ karşılığında Oger Telecom’a satılmış, daha sonra Hazine’nin kalan hissesinin % 13,32’si de 2008 yılında 1,87 milyar $ karşılığında halka arz edilmişti. Yeni halka arz ile birlikte, Türk Telekom’da hazinenin payı %25’e düşmüş olacak.

Önceki yazıyı okuyun:
Sonunda onu da “büktüler!”

Bükülebilir pil teknolojisi gerçek oldu. Bükülebilen ekranları unutun; bilim adamları, bakın bu kez neyi, nasıl büktüler... Koreli bilim adamları, dünyanın ilk işlenebilir ve bükülebilir pilini geliştirdi. Sonunda gerçeğe...

Kapat