IPHaber
Son Yazılar

Telekom


Süreyya Ciliv: Telekom'da Vergi Büyümeyi Engelliyor

Eylül 19, 2011 by admin in Telekom with 0 Comments

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, dün Turkcell Genel Müdür Süreyya Ciliv ile gerçekleştirilen bir röportaja “Tech Europe” sayfasında yer verdi. Ben Rooney imzasıyla yayımlanan röportajın başlığı, yürürlükteki vergilerin telekom sektörünü ne denli yavaşlattığını belirtmesi bakımından dikkat çekiyor.

Türkiye’nin, yakın bir geçmişte yüzde 11 olan büyüme rakamının konjonktürün de etkisiyle yüzde 9’lara gerilediği, bunun bile Avrupa ile kıyaslandığında önemli bir başarı olduğunun ifade edildiği yazının başında, Ciliv’in pozitif bir bakış açısına sahip olduğu belirtiliyor.

Telekom işinde rakamların her şeyi gösterdiğini söyleyen Turkcell CEO’su Ciliv, Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)’nın büyümesiyle birlikte kullanıcı başına sağlanan gelirin de arttığını, dolayısıyla ekonomik büyümeden memnun olduklarını ifade ediyor. İlköğretimden bu yana ciddi bir biçimde çalışma hayatının içerisinde olduğunu anlatan Ciliv, iş dünyasında çok sayıda başarı hikayesine tanıklık ettiğini ve başarının tesadüf olmamasının bunların ortak noktasını oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’nin, başarısının bir gecede gerçekleşmediğini belirten Ciliv, bunda yönetimin izlediği rotanın önemli olduğunu kaydetti. Gazeteci Ben Rooney’e, sektöre, tahminlerin çok üstünde bir vergi uygulanmasının büyümeyi olumsuz etkilediği değerlendirmesini yapan Ciliv, 1999’da yaşanan depremden sonra konulan Özel İletişim Vergisi’nin halen yürürlükte bulunmasını buna örnek gösterdi. “Türk telekom endüstrisi dünyada en fazla vergi verenler arasında yer alıyor” şeklinde konuşan Ciliv, ÖTV’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte iletişimin lüks bir tüketim olarak algılanmaya başladığı değerlendirmesini yapıyor.

Telekom şirketlerinin müşterilerinden sağladıkları gelirin ortalama yarısını devlete verdiklerini anlatan Ciliv, vergi oranının indirilmesi gerektiğini belirtiyor. Böyle bir indirimin düşük gelir seviyesine sahip vatandaşların lehine olacağını ifade eden Ciliv, dolayısıyla kullanımda meydana gelecek artışın devlet gelirlerine de benzer şekilde yansıyacağı değerlendirmesini yapıyor.

PC’lerin son 25 yıla damgasını vurduğunu ifade eden Ciliv, akıllı mobil bilişim cihazlarının yeni platformu oluşturduğunu söylüyor. Start up şirketlerin, bu platform üzerinde servisler geliştirebildiklerini belirten Ciliv, telekomun hemen hemen tüm endüstriler için bir katalizör etkisinin olduğunu kaydediyor.

Turkcell’in, bölgesel bir güç olan Türkiye için üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini söyleyen Süreyya Ciliv, şirketinin, birçok coğrafyada hissedar ya da doğrudan operasyonlar gerçekleştirdiğini dile getirdi. Turkcell’in, kültürel benzerlik gösteren ülkelerdeki operasyonlarını genişletmek istediğini açıklayan Ciliv, bunların öncelikle Türkçeye yakın bir dili konuşan ülkeler olacağını ifade etti.

Türkiye’nin, AB’ye kabul edilmesinin hem Türkiye hem de Avrupa açısından pozitif sonuçlar getireceğini belirten Süreyya Ciliv, böyle bir durumda Türkiye’nin Avrupa’nın sahip olduğu kaynak ve bilgilerinden faydalanabileceğini sözlerine ekliyor.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kapat