Röportaj: Tarık Alpgiray – Video Konferans Sistemleri

0
5

Ülkemizde kurum ve kuruluşların video konferans sistemlerinin sağladığı avantajlar konusunda bilgi ve bilinç düzeyleri hakkında değerlendirme yaparmısınız ? KOBI’lerin konuya ilişkin farkındalıkları için neler söyleyebilirsiniz ?

 Ülkemizde kurum ve kuruluşların video konferans teknolojileri konusunda bilgi ve bilinç düzeylerinin geçmiş yıllara oranla olumlu yönde artmış olduğunu görüyoruz . Bundan 10 sene önce oldukça faydalı fakat pahalı ve lüks bir çözüm olarak kabul edilen video konferans iletişimi birkaç faktörün gelişmesiyle bugünkü duruma geldi . Bunlardan ilki internet protokolü dediğimiz haberleşme altyapısının yaygınlaşması ve bunların hızlarının artarak makul fiyatlara gelmesi. İkincisi özellikle Türkiye’de yerleşik çok uluslu firmaların öncelikle sistemleri kurup kullanarak diğerlerine örnek oluşturmasıydı. Şu anda yurt dışı bağlantılı çalışan KOBI tarzı işletmelere dış firmalardan gelen öneriler sonucu bu sistemlere bir geçiş var , fakat hala sistemlerin elzem olup olmadığı tartışılıyor . Geçmiş yıllarda ürün tanıtımı için gittiğimiz bir KOBI ‘nin idari işler sorumlusu yılda iki kere iş için yurt dışına çıkmayacaksam niye burada çalışayım “ demişti .

Aslında sorun mesajımızın yatırımcıya yani patrona değil de orta kademe yöneticiye gitmesiydi. Şu anda temel mesajımız ; veri , ses ve video’yu birlikte içeren bir birlikte çalışma tarzının , iş süreçlerini ve verimliliği nasıl arttırdığıdır. Şirketimizdeki telefon santrali , bilgisayarlar gibi video iletişim ürünleri de daha verimli bir şekilde çalışmamızı sağlayan yatırım ürünleridir . Günümüzde iş yapmak için mutlaka telefon ve bilgisayar gerekiyor ama işimizi büyütmek için ek teknoloji yatırımlarına ihtiyaç var. Burada muhatabımız patronlar ve sloganımız şu : Videokonferans şirketinizi büyütme yolunda kullanacağınız katma değerli bir teknoloji yatırımıdır. “Neden videokonferans ?” denildiğinde cevabımız “çünkü görmek inanmaktır” oluyor. Yapılan araştırmalara göre, iletişimimizin yüzde 7 ‘si cümlelerle , yüzde 38’i ses tonuyla , yüzde 55 ‘i beden diliyle gerçekleşmektedir . Sadece sesli iletişim kurarak karşınızdaki insanın ne anlatmak istediğini anlayamayabiliyorsunuz. Video konferans teknolojileri ile organizasyonlar etkili bir yönetim yaparak , yukarıdan aşağıya doğru tüm mesajları olması gereken etkide ve en hızlı şekilde iletebilirler. Bu iletişimden gelen geri bildirimler de yöneticilerin karar verme süreçlerini kısaltmaktadır . Ayrıca dağınık yapıdaki organizasyonları yönetebilir kılmakta, çalışanlar zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli iletişimde kalarak işbirliğine devam edebilmektedir. Tedarikçi ve müşteriler de karşılıklı iletişim kurarak verimli bir şekle bu haberleşmeye dahil olabilmektedir. Örneğin bir tıbbi mümessil için ürün bilgisi çok önemlidir. Video iletişimi desteği alan tıbbi mümessillerin satışlarının yüzde 10 artması bile yapılacak yatırımın onlarca fazlasının kar hanesine yazılması demektir. Seyahat masraflarının azalmasına etkisi de unutulmamalıdır.

Tarık ALPGİRAY
tarik.alpgiray@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.