IPHaber
Son Yazılar

Telekom


Modern IT yöneticisi nasıl olunur?

Mayıs 23, 2011 by admin in Telekom with 0 Comments

InfoWorld isimli yayında Eric Knorr tarafından kaleme alınan bir makalede, IT dünyasında “bulut bilişim” ve “emtialaştırma”(consumerisation) eğilimlerinin hız kazandığı belirtilerek, bu çerçevede nasıl modern bir IT lideri olunabileceğine dair ip uçları sunuluyor.

Yazar, Harvard Üniversitesi’nin sahibi olduğu yönetim dergisi Business Review’da yer verilen, IT yatırımları ile yönetimi için dramatik değişiklikler öneren görüşün eksik yönlerinin olduğunu ifade ediyor. Knorr, network, bilişim gücü, depolama gibi temel IT altyapılarının emtialaştırılmasının hali hazırda başladığı görüşünü dile getiriyor.

IT liderleri, artan iş yükünün hangi kaynaklar tarafından dengelendiğinden çok bunun gerçekleştiğiyle ilgileniyor. Bu perspektifte, şirketin kendi veri merkezi altyapısını mı yoksa outsource edilen bir bulut yapısını mı kullandığı, eskisi kadar önem arz etmiyor. Günümüzde IT departmanlarının cevap aradıkları temel soruyu: “nasıl daha hızlı cevap verebilirim?” oluşturuyor.

Verimlilikte büyük ivme sağladıkları hemen her kes tarafından kabul edilen mobil cihazların ne şekilde yönetilmeleri gerektiği, CIO’ların cevaplamaları gereken bir diğer önemli soru olarak kabul ediliyor. Tam bu noktada dillendirilen bir görüşe göre, IT liderlerinin mobiliteye kısıtlama getirmemeleri ve böylelikle yenilikçiliğe bir başka pencere açabilecekleri ifade ediliyor.

Makalede, CIO’ların, günümüz koşullarında ortaya çıkan yeni durumlara karşı pozitif bir yaklaşım sergileyerek, dengeleyici olabilecekleri görüşü dikkati çekiyor. Eric Knorr’un, modern bir IT yöneticisi olunabilmesi yönündeki diğer önerileri şu şekilde sıralanıyor:

.İleriyi gören iyi bir teknoloji stratejisti olmak ve gelişen teknolojileri takip etmek,

.Şirketin, kaynaklarını rasyonel yönetebilmesi için departmanlara göre doğru servis optimizasyonu sağlamak,

.Kurumsal bir yazılım geliştirme kültürü oluşturarak, bunun etrafında, bir ekonomik kriz durumunda dahi çıkış sağlayabilecek bir ekip oluşturmak,

.Teknolojiye yeni boyut getirebilecek, girişimci yönü bulunan çalışanlara daha fazla yetki verilmesi.

Yazısının finalinde, günümüzde iş ile IT entegrasyonunun daha da derinleştiği hatırlatmasını yapan Knorr, CIO’ların stratejik kalabilmek için masrafların kısılmasına ve bunun paralelinde işi daha da büyütecek teknolojilere odaklanmaları gerektiğini ifade ediyor.

Alıntı: http://www.bilgicagi.com/Yazilar/6094-modern_it_yoneticisi_nasil_olunur.aspx

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kapat