Korsanlığın Türkiye'ye bedeli 516 milyon dolar

0
9

Türkiye’deki kişisel bilgisayarlara yüklenen lisanssız yazılımların değeri 2010 yılında 2009 yılına göre yüzde 24’lük artışla 516 milyon dolara yükselirken, korsan yazılım oranı ise %62 olarak gerçekleşti.. Bu sonuçlar, Business Software Alliance (BSA)’ın, dünya genelindeki yazılım korsanlığını araştırdığı 2010 Global Yazılım Korsanlığı Raporu’nda ortaya konmuştur.

BSA Türkiye Koordinatörü Semih Sağman “Bu araştırmalar gösteriyor ki korsan yazılımla mücadelede daha yapacak çok işimiz var” dedi ve ekledi “Korsan yazılım kullanımını ne kadar azaltabilirse, Türkiye ekonomisi için de o kadar olumlu bir katkı sağlanacaktır”.

Bu araştırma korsan yazılımla ilgili dünya genelinde 116 ülke ve bölgenin 182 farklı bilgileri dahil edilerek yapılan, BSA’nın araştırma sektörünün öncü fırması IDC ile birlikte yürüttüğü sekizinci araştırmadır. Ayrıca bu seneki araştırma Ipsos Halkla İlişkiler Firması’nın yürüttüğü, bilgisayar kullanıcılarının korsan yazılımla ilgili kamuoyu yoklamasını da içeriyor.

Araştırmaya katılan her 10 kurum temsilcisinden 7’si fikri mülkiyet haklarının korunması ve desteklenmesi adına gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirttiler. Yüksek korsan yazılım kullanımı oranına karşılık, fikri mülkiyet haklarının korunması için verilen destek çok çarpıcı.

Türkiye’deki sonuçlar araştırmaya katılanların fikri ve mülkiyet haklarının korunması için büyük destekçi olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 82’si hak sahiplerinin ödüllendirilmesi gerektiğini söylerken, bu oran dünya ortalamasında yüzde 71’ler seviyesinde kalıyor.

Ayrıca araştırma sonuçları, daha güvenli ve gerçekçi olarak anlaşıldığı için, lisanslı yazılımların toplumdaki kabulünün korsan yazılıma göre daha yaygın olduğunu gösteriyor. Türklerin yüzde 60’ı lisanslı yazılımın daha iyi olduğuna inanırken, yüzde 40’lık bir kesim ise korsan yazılımın iyi olduğunu düşünüyor. Dünya ortalamasına bakıldığında kullanıcıların yüzde 88’i için teknik destek önemli iken yüzde 72’si için işlevsellik ön plana çıkıyor. Bilgisayar kullanıcılarının bir kısmında oluşan sorun ise, lisanslı yazılım alıp çoklu bilgisayarlara yüklemek veya ağ bağlantılarından aktarım yapmak gibi yazılım edinmenin yasal olmadığının bilinmemesidir.

BSA Program Direktörü Nilüfer Sapancılar yasal yazılımların oluşturduğu kayıtdışı maliyette açıkca görülen bir yükseliş olduğunu belirtirerek, şunları söyledi; “Sonuçlar, ağ üzerinden yüklenen yazılımların yasal olmadığı ve tek bir bilgisayardan çoklu ev veya ofis bilgisayarlarına yazılım aktarmanın korsan olduğu konusunda kullanıcıları daha fazla bilinçlendirmemiz gerektiğini vurguluyor.”

Araştırma sonuçlarına ek olarak:

• Avrupa ve Ortadoğu’daki toplam yazılım hırsızlık değeri yaklaşık 18 Milyar dolar. Global olarak, yazılım hırsızlığı miktarı 59 milyar dolara çıkarak, 2003’den beri yapılan araştırmaların neredeyse 2 katına ulaştığı görülüyor.

• 2010 yılında araştırmaya dahil olan 116 ülkenin yarısının korsan yazılımda %62 ve daha fazla orana sahip olduğu görülürken, global ortalamanın ise %42 olduğu biliniyor.

• Gelişen ülke ekonomilerinin bilgisayar yazılım korsanlığında itici bir gücü bulunuyor. Korsan yazılım oranları gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre 2,5 kat daha fazladır ve korsan yazılımın kurumsal değeri (31.9 milyar dolar) dünya toplamının yarısından fazla.

• Lisanslı yazılımların en önemli avantajları global olarak teknik destek sağlanması (%88) ve kötü amaçlı yazılımlar ile hacker’lardan korunması.

• Genel olarak korsan kullanan kişiler yazılımın bir kopyasını alıyor veya çoklu bilgisayarlara yüklüyorlar.

• Dünya çapındaki bilgisayar kullanıcılarının çoğunluğu adil özelliklere ve korumaların gerçek ekonomik kazançlar sağladığına inanıyor. Global olarak %59’u fikri mülkiyet haklarının yerel ekonomilere avantaj sağladığını, %61’i de yeni iş imkanları sunduğunu düşünüyor.

BSA Türkiye Koordinatörü Semih Sağman “Bugünkü sonuçlar devam eden korsan yazılım kullanımının dünya ekonomisini tehdit ettiğini ve kamuoyunun fikri mülkiyet haklarının korunması ve savunulmasına önem göstererek gelişen ekonomideki rolünü anladığını ve kabul ettiğini göstermektedir” dedi.

Sağman sözlerini şu şekilde tamamladı “Yazılım hırsızlığı IT yeniliklerini, iş olanaklarını ve dünya çapındaki ekonomik gelişmeyi bastırmaya devam etmektedir. Bu rapor işletmelerin, devlet memurlarının ve son kullanıcıların yazılım hırsızlığına karşı ve bunun için ne yapabileceklerine dair eğitilmelerinin gerekliliğini göstermektedir. Sektörde korsan yazılım nedeniyle haksız rekabet oluşuyor. Daha fazla kar amacı güderek korsan yazılım pazarlayanlar, son kullanıcıyı hem yanlış bilgilendiriyor hem de yanılgıya uğratıyor. Biz de bu nedenle lisanslama kurallarının ve ilgili kanunların son kullanıcıya anlatılmasını hedefleyen çeşitli projeler geliştirdik. ” dedi.

Alıntı:CHIP TR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.