İnternet sansürleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde

0
6

Ahmet Yıldırım geçtiğimiz sene içerisinde iç hukukta gidecek yerleri kalmadığından ötürü Google Sites’ın kapatılması kararını Alternatif Bilişim Derneği aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştı. Yine iç huhuk yollarının tüketilmesi neticesinde Strasbourg’a yapılan bir diğer başvuruysa Yaman Akdeniz tarafından yapılan last.fm’in engellenmesi kararıydı. İşte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesinin ihlali iddiası ile AİHM’ye yapılan bu başvurular, mahkeme tarafından kabul edildi.

31 Ocak 2011 tarihinde taraf ülke sıfatını taşıyan ülkemize bu iki başvuruyu birleştirerek incelemeye aldığını bildiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçtiğimiz ayın ortasında ise iki başvurunun özetini ve hükümete yönlendirilen soruları AİHM’nin resmi web sitesinden yayınlayarak hükümete bu başvurularla ilgili cevap vermek için 09 Haziran 2011 tarihine kadar mühlet tanıdı. Keza toplum örgütlerinin de başvurularla ilgili görüşlerini 24 Nisan 2011 tarihine kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göndermeleri gerekiyor. Mahkemenin incelemesi sonucunda olumlu karar çıkması durumunda, bu karar erişimi engellenen 10 bine yakın internet sitesi bakımından da emsal teşkil edebilir.

Konuyla ilgili konuşan Alternatif Bilişim Derneği Hukuk Danışmanı Ayşe Kaymak davayı AİHM’ye taşımalarının sebebini şu cümlelerle açıklıyor:

Yaptığımız bütün itirazlar sonuçsuz kaldığı için bu durumu AİHM’ye taşımış bulunmaktayız. İç hukuk olarak tanımladığımız tüm ulusal mevzuatta bu ihlallere yönelik etkili bir başvuru yolu bulunmadığı için AİHM’nin vereceği karar oldukça önemli. Bu nedenle internete yönelik sansüre karşı hukuki yolların açılması bakımından bu tür dava ve başvuruları takip etmek ve yaygınlaştırmak gerekir.

Açıklamasının devamında yasaklamaların ağır sonuçlarına dikkat çeken Kaymak, alınan bu erişim engelleme kararlarının sadece hukuka aykırı içeriğe yönelik uygulanmadığının altını çizerken, bu sansürlerin diğer bütün kullanıcıların anayasada ve AİHS’de tanımlanmış temel hak ve özgürlüklerini de ihlal ettiğini vurguluyor ve ekliyor:

Bu kararlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ile güvence altına alınmış bulunan, haber alma, yayma, bilgi edinme ve ifade özgürlüğünü kullanma hakkını ortadan kaldıran uygulamalara neden olmakta ve bu nedenle de ağır sonuçlar doğurmaktadır.

last.fm’in engellenmesi kararıyla ilgili yapılan başvurunun sahibi olan Doçent Dr. Yaman Akdeniz de yaptığı açıklamada Strasbourg Mahkemesi’nden çıkacak bu kararların sadece Türkiye açısından değil aynı zamanda Avrupa Konseyi’ne üye bütün ülkeler açısından da önem taşıdığını dile getirirken son derece önemli bir noktaya da parmak basarak şu notu düşüyor:

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AİHM’ye giden fikir özgürlüğü temalı davalarda savunma yapmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Alınan bu politik kararın söz konusu AİHM başvurusuyla ilgili uygulanıp uygulanmayacağını ancak Haziran 2011’de göreceğiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.