IPHaber

Genel


III. İstanbul Bilişim Kongresi başlıyor

Mayıs 23, 2009 by admin in Genel with 0 Comments

29–31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek bilisim kongresi ile ilgili TBD İstanbul Şube Başkanı Levent Karadağ sorularımızı yanıtladı.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Bilişim Kongresi’nin ana teması ‘yönetişim’ olarak belirlendi. Kongre ve yönetişim ile ilgili sorularımızı ise, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şube Başkanı Levent Karadağ yanıtladı.

CW: Kongreden ve bu kongrenin hedeflerinden bahseder misiniz?
TBD, 1976 yılından beri Türkiye’nin bilişim stratejilerini oluşturulmasına ve bilişim sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurultaylar ve çeşitli etkinlikler düzenlemekte. Bir dönem İstanbul’da düzenlenen kurultaylar, bir süredir Ankara’da düzenlenmekte. Son üç yıldan bu yana ise, İstanbul’da 3 bini aşan üye sayımız ve özel sektörün de katılımıyla “TBD İstanbul Bilişim Kongresi” organize edilmeye başlandı. Her sene farklı bir temanın işlendiği kongrede bu sene Özel ve Kamu sektöründeki bilişimcileri ve akademisyenleri hedefleyen III. İstanbul Bilişim Kongresi’nin ana teması “Yönetişim” olarak belirlendi.
Kongre’nin ana hedefi Bilgi Teknolojileri Birimi’nin zorlu rekabet ortamında kurumların, iş süreçlerini iyileştirme, verimliliğini artırma ve maliyetlerini azaltma gibi temel hedefler doğrultusunda etkili olmasına katkı sağlayacak stratejilerin, taktiklerin, yöntemlerin, araçların gündeme getirilmesi ve deneyimlerin aktarılması.

CW: Kongrede ele alınacak konulardan bahsedebilir misiniz?
III.İstanbul Bilişim Kongresi’nde “Yönetişim”, Verimlilik Yöntemleri, Bilgi ve Bilişim Güvenliği, Altyapıda Bütünleşim ile Teknoloji ve İnsan olmak üzere dört ana başlık altında ve çeşitli boyutlarıyla ele alınacak.

Verimlilik Yöntemleri; Proje Yönetimi, Çevik Yöntemler, Sanallaştırma, Ağişlem (grid computing) Çevreci BT, ITIL, CoBIT, SoX, CMMr

Bilgi ve Bilişim Güvenliği; Ağ Güvenliği, Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Mahremiyet…

Altyapı ve Bütünleşim; İnternet ve Mobil İletişim, SOA, Açık Kaynak, Veri Göçü, Kimlik Yönetimi, Dış Kaynak Hizmetleri, Yönetilebilir Altyapılar…

Teknoloji ve İnsan: 21. yy’ın bilişimcisi; e-Öğrenme, Gençlik ve Bilişim, Bilişim Eğitimi…

Ayrıca Kadın@Bilişim, Bilgi Güvenliği, Kobilişim, TBD Genç çalışma grupları, kongre kapsamında seminer ve paneller düzenleyecekler.

CW: ‘Yönetişim’ kavramını biraz daha açabilir misiniz?
Bilişim teknolojileri (BT) yönetişimi, bilgi teknolojileri hedeflerinin iş hedeflerinden bağımsız sürdürülmesi riskini önlemeyi hedefleyen bir yönetim şeklidir. BT Yönetişimi, bilgi teknolojileri birimleriyle organizasyonların üst düzey yöneticileri arasındaki iletişim kopukluğunun giderilmesini sağlamakta, bilgi teknolojileri performansının üst yönetim tarafından takip edilmesini kolaylaştırmaktadır.
Yönetişim kavramı içerisinde işlenecek konular; kurumların, stratejilerinin oluşturmasında fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, çok fazla sayıda projelerin etkin yönetilmesi için “Proje Portföy Yönetimi”, BT hizmetlerinin verimliliği için dünyaca kabul görmüş uluslar arası standartları uygulanması, çok sayıda sunucuların ve bu sunuculardaki çok çeşitli yazılımların “Sanallaştırma” altında azatıltılarak daha az maliyetle, verimli şekilde yönetilmesi, dünyada üst düzey yöneticilerin %80’nin tercih ettiği “Çevreci BT” yaklaşımlarının BT departmanlarına uyarlanması, bilgi güvenliği ve kişisel bilgilerin mahremiyetinin korunması gibi çok fazla sayıda konuyu sayabiliriz.

CW: Günümüzün çağdaş işletmeleri yönetişim gibi kavramlardan nasıl yararlanmalılar?
Günümüzde çağdaş işletmeler, Kurumsal Yönetişim ilkelerini küresel ekonominin belirsiz koşullarında ve zorlu rekabet ortamında ¬iş süreçlerini iyileştirme, verimliliğini artırma ve maliyetlerini azaltma gibi temel hedefler doğrultusunda uygularken, bilişim teknolojilerini de kurumsal hedeflerine uygun bir şekilde kullanabilmeyi hedeflemelidirler.
Kurumsal yönetişim, kurumun önemli kararlarını vermek, stratejilerini belirlemek ve süreci yönlendirmek amacıyla kullanılan bir araç olma özelliği taşıyor.

CW: Ülkemizde bir çok KOBİ bulunuyor. Bu tip kurumların yönetişim gibi kavramlardan yararlanmaları nasıl söz konusu olabilir? Bu tip işletmeler için kongrede ne gibi konular işlenecek?
KOBİ’lerin küresel rekabette avantaj elde etmeleri için son teknolojinin, tek başına kullanılması yeterli değildir. Önemli olan teknolojiyi kurumun tüm faaliyetlerinde kullanarak, operasyonel verimliliğin sürekli gelişmesini sağlamaktır. Bunu “BT Yönetişimi”nin stratejik olarak ele alınması ve kurumsal stratejide önemli yer verilmesi ile sağlanacaktır.
Kongremizde KOBİ’lerin, global finansal daralmanın yaşandığı ortamda kurumlarını, daha az maliyetle, verimli yönetmeleri için Bilişim Teknolojilerini, iş süreçlerinde nasıl etkili kullanacağına dair yöntemler, stratejiler ve araçlar konusunda bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

CW: Kongrede katılacak BT yöneticilerine neler söylemek istersiniz? Bu kongreden BT yöneticileri neler kazanabilir?
Son yıllarda BT’nin, kurumların iş süreçlerinde çok etkin olması, hızla değişen ve artan teknoloji yelpazesinde BT’nin kurumlar için hayatı rol taşımasına neden olmuştur. BT yöneticileri, teknolojiden maksimum faydayı elde etmeleri için teknoloji ve yazılım maliyetlerini aza indirip, bunları etkili yönetmeleri gerekmektedir. BT’nin gelişen teknolojiler ve uluslararası kabul görmüş standartlarla yönetilmesi kurumların; operasyonel verimliliklerini arttıracak, maliyetlerini azaltacak ve rekabet gücünü arttıracaktır.
Kongrenin “BT Yönetişimi” konularının, çok kapsamlı olarak ele alınıp işleneceği son yıllarda ülkemizde düzenlenen en büyük etkinlik olacaktır. “BT Yönetişim” anlamında kurumları bekleyen fırsatlar ve tehditlerden, BT Deparmanlarının yeniden şekillenmesine, teknolojilerin az maliyetle, maksimum verimlilikte yönetilmesine kadar birçok konunun birlikte ele alınacağı kongre, BT yöneticileri birçok anlamda fayda elde edeceklerdir.

CW: Son olarak eklemek istedikleriniz…
Son zamanlarda yaşanan ekonomik daralmayla kurumların, teknolojik yatırımları masraf değil, verimlilik getireceği bakış açısını edinmesi ve BT’nin iyi yönetilmesi ile bilişim sektörünün, diğer sektörleri kaldıraç etkisi göstererek, ulusal kalkınmayı sağlayacağına inanıyoruz. Bu inançla düzenlediğimiz kongrede, özel sektör ve akademik çevreden oluşan 100 civarı panelist ve konuşmacının “Yönetişim”i çeşitli yönleri ile ele alınacaktır. Kongremize kurumların üst düzey yöneticilerini ve BT Yöneticilerini, BT çalışanları başta olmak üzere herkesi davet ediyoruz.

Kongremize katılım ücretsizdir. 29 – 30 – 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Prof.Dr. Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi, Nişantaşı’nda gerçekleştirilecek Kongre ile ilgili detaylı bilgiler; www.istanbulbilisimkongresi.org.tr adresinden elde edilebilir.

ComputerWorld

Tagged , , , , , , , ,

Related Posts

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
Genişbant yaygınlık oranımız çok düşük

Avrupa Alternatif Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (ECTA), Avrupa'da hızlı internet kullanımı ile ilgili rekabeti inceleyen raporunun sonuçlarını açıkladı

Kapat