IPHaber

Telekom


BTK'dan Turknet ile Türk Telekom Arasındaki STH Erişim Talebine Uzlaştırma

Haziran 30, 2010 by admin in Telekom with 0 Comments
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Turknet ile Türk Telekom arasında Turknet şebekesinde çağrı sonlandırılması hususunda yaşanan anlaşmazlıkta bir uzlaştırma kararı aldı. Kararın metnini aşağıda okuyabilirsiniz.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6, 7, 12, 16 ve 18 inci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5, 9 ve 18 inci maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesi, Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği”nin 17’nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turknet) arasında Turknet şebekesinde çağrı sonlandırılmasına
yönelik erişim talebine ilişkin olarak, Kurumumuzun düzenleme hakkı saklı kalmak kaydıyla;

1) Türk Telekom’un, Turknet şebekesinde sonlandırılmak üzere kendi şebekesinde başlatılan çağrıların Turknet şebekesine yönlendirilmesi yükümlülüğünü,

i) Alternatif transit trafik güzergâhlarının kullanılması yolu ile yerine getirmesi durumunda, aldığı transit hizmet(ler)iyle Turknet şebekesinde çağrı sonlandırmanın fiilen gerçekleştirilebileceğini işbu Kurul Kararı’nın tebliğini müteakip 30 (otuz) gün içerisinde
kanıtlaması,

ii) Turknet ile doğrudan arabağlantı gerçekleştirerek yerine getirmesi durumunda, diğer STH işletmecilerinin şebekelerinde çağrı sonlandırma hizmetine ilişkin olarak imzalamış olduğu arabağlantı sözleşmesinin Ek’te yer alan hüküm ve koşullar doğrultusunda düzenlenerek Türk Telekom ile Turknet arasında imzalanması ve sözleşmelerin imzalı nüshalarının işbu Kurul Kararı’nın tebliğini müteakip en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde Kurumumuza sunulması,

alıntı: turk.internet.com

Tagged ,

Related Posts

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
BTK'dan Coğrafi Olmayan Numaralarda Arabağlantı Kararı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) yayınladığı bir açıklama ile sabit numara taşımada farklı bir olanak olan coğrafi olmayan (göçebe)...

Kapat