IPHaber

Genel


BTK, ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı

Eylül 22, 2014 by admin in Genel with 0 Comments

BTK Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2014 yılı 2. Çeyrek Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü – ‘Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan 2014 yılı 2. Çeyrek – ‘Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre, genel pazar verileri şöyle açıklanıyor: Ağustos 2014 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 616 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 1015’dir. Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2014 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 1,8 milyar TL oldu. 2014 yılı ikinci çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 649 milyon TL olarak gerçekleşti. Diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 361 milyon TL yatırım yapıldı. Toplam mobil trafik miktarı 52,1 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 3,7 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 10,3 oranında artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık yüzde 1,6 oranında azaldı. Trafiğin büyük bir kısmını (yüzde 88,7) mobilden mobile giden trafik oluşturdu. 01/08/2012 ile 08/08/2014 tarihleri arasında kuruma gelen toplam şikâyet sayısı 129.666 olup, bu şikâyetlerin 124.795 tanesi cevaplandırıldı. 133 tanesi kurum içinde başka birimlere yönlendirildi. 2.176 tanesi işleme konuldu fakat sonuçlanmadı. 2.061 tanesi ise reddedildi. Bu dönemde en fazla şikâyetin yaklaşık yüzde 49 oranında GSM hizmetleriyle ilgili olarak yapıldığı görüldü.

En çok 112 Sıhhi İmdat arandı

Rapora göre ‘Sabit Pazar’ verileri şu şekilde aktarılıyor: 2014 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 13.010.147 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azalarak yaklaşık yüzde 16,97 seviyesine düştü. Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,69 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkün. Kullanıcı bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının 206.535, arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 81.650 olarak gerçekleştiği görülüyor. Diğer yöntemlerle STH işletmecilerini kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise 1.716.398. İşletmecilerin toplam ön ödemeli kart satış adedi ise 3.165.354. PSTN gelirleri toplam gelirin yüzde 41,08’ini oluşturuyor. Erişim gelirleri toplam gelirin yüzde 43,20’sini kapsıyor. Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık 847 milyon TL olarak gerçekleşti; bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 23,3 oranında azalırken bir önceki döneme göre de yüzde 7,5 oranında azaldı. Yaklaşık 2 milyon kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet aldı. Bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 292 milyon TL civarında gerçekleşti. Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde, bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 80,57 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2014 yılı ikinci üç aylık döneminde yüzde 72,43 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin yüzde 16,06’sını oluşturan mobile doğru trafik 2014 yılının ikinci çeyreğinde toplam trafiğin yüzde 22,64’ünü oluşturuyor. 2013 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 3,4 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2014 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 17,1 oranında azalarak yaklaşık 2,7 milyar dakika olarak gerçekleşti. Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat) oldu. 2014 yılı ikinci çeyrekte de sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya olarak gerçekleşti. Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 22,67 TL oldu. 140 milyon TL olarak gerçekleşen Türk Telekom’un sabit yatırım tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,9 oranında azalırken bir önceki döneme göre yüzde 80 oranında arttı.

6 yılda 6 kat artışla 37 milyon genişbant internet abonesi

‘İnternet ve Genişbant’ verileri rapora şu şekilde yansıyor: 2008 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi bulunurken, yaklaşık altı yıllık bir sürede altı kata yakın artışla 2014 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 37 milyona yaklaştı. 2014 yılının ikinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 5,8 artış gerçekleşerek mobil ve özellikle fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etti. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise yüzde 23,8 oldu. 2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xDSL abone sayısı bu dönemden sonra düşüş eğilimine geçti ve bu düşüş 2012 yılı 4. çeyreğinde yerini tekrar artışa bıraksa da bundan sonraki süreçte yatay bir eğilim göstererek 2014 yılı ikinci çeyrekte 6,7 milyona yaklaştı. Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,8 oranında artarak 496.038’e çıktı. İnternet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1,18 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 61’i 4-8 Mbit/sn hızda bağlantı sunan paketleri tercih etti. Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranını yüzde 83 oldu. En az kullanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise abonelerin yaklaşık yüzde 14’ü bulunuyor. Mobil cepten internet abonelerinden 100 MB üzerinde kullanımı olan abonelerin oranı ise yüzde 56, 0-50 MB aralığında kullanımı olan abonelerin oranı da yaklaşık yüzde 38. Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisiyle sundukları hizmetin genişbant pazarındaki payı 2014 yılı ikinci çeyrek itibarıyla yüzde 11,8 olarak gerçekleşirken bu dönemde özellikle fiber genişbantın etkisiyle birlikte TTNet’in genişbant pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam ederek yüzde 66,1 seviyelerine indi. Toplam genişbant pazarında kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı yüzde 5,8 olurken fiberin pazar payı yüzde 15,6 olarak gerçekleşti.

M2M abone sayısı: 2,3 milyon

2014 yılı 2. Çeyrek – ‘Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’ndaki ‘Mobil Pazar’ bölümündeki veriler ise şu şekilde: Haziran 2014 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık yüzde 92,31 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 70.791.075 mobil abone bulunuyor. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı yüzde 110’un üzerine çıkıyor. 3G abone sayısı 53.385.739’a ulaşırken, 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 28.445.663’e yükseldi. Toplam mobil internet kullanım miktarı ise 61.913 TByte olarak gerçekleşti. M2M abone sayısı 2,3 milyon civarında. Faturalı mobil genişbant abone sayısı 14.883.203 olarak, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 13.532.460 olarak gerçekleşti. Mobil abonelerin yaklaşık yüzde 57,7’sini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının yüzde 39,8’den yüzde 42,3’e çıktığı görülüyor.

Numara taşıma işlem sayısı bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 3,6 oranında artarak yaklaşık 3.476.395 oldu. 18 Ağustos 2014 tarihi itibariyle de toplam 72.379.514 numara taşıma işlemi gerçekleştirildi. Abone sayısına göre Turkcell yüzde 48,92; Vodafone yüzde 28,78; Avea ise yüzde 22,3’lük paya sahip. Gelire göre pazar payları incelendiğinde; Turkcell’in pazar payının yüzde 46,2, Vodafone ve Avea’nın ise sırasıyla yüzde 32,55 ve yüzde 21,25 seviyelerinde olduğu görülüyor. Pazar payları 2013 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında Turkcell’in pazar payının yaklaşık 2,5 puan azaldığı, Avea’nın pazar payının 0,1 puan Vodafone’un pazar payının ise 2,4 puan arttığı gözlemleniyor. Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 90,7’sini bireysel, yüzde 9,3’ünü ise kurumsal aboneler oluşturuyor. Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok 182 (Hastane Randevu) kısa numara aranıyor. SMS sayısının yaklaşık 31.979 milyon civarında gerçekleştiği, 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalarla hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısının ise yaklaşık 33,5 milyona düştüğü saptanıyor. 2014 ikinci çeyreğinde 364 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, raporda yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke oldu.

Source: BTHABER

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki yazıyı okuyun:
‘İşimiz gücümüz Google’

Google işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek çözümleri Google Kurumsal Çözümler (Google for Works) şemsiyesi altında sunuyor. Sayısal dönüşüm ve mobilitenin sunduğu...

Kapat