IPHaber

Genel


Arabağlantı nedir?

Ağustos 20, 2008 by admin in Genel with 0 Comments

Arabağlantı, rekabet ortamının sağlanması açısından çok önemli. Arabağlantı yapılmaksızın farklı şebeke abonelerinin haberleşmesi, yükümlü işletmecilerin arabağlantı sağlamaması veya bu ücretlerin yüksek olması halinde piyasaya yeni giren işletmecilerin abone kazanmaları ve piyasaya nüfuz etmeleri mümkün değil.

Arabağlantı genel tanımıyla, iki ayrı telekomünikasyon şebekesi arasındaki telekomünikasyon trafiğinin gerçekleştirilmesini teminen iki şebekenin birbirine irtibatlandırılması olarak ifade ediliyor. Arabağlantı yapılmaksızın farklı şebeke abonelerinin haberleşmesi mümkün değil. Yükümlü işletmecilerin arabağlantı sağlamaması veya bu ücretlerin yüksek olması halinde piyasaya yeni giren işletmecilerin abone kazanmaları ve piyasaya nüfuz etmeleri de mümkün değil. Bu yüzden arabağlantı ücretleri rekabet ortamının sağlanması açısından çok önemli. Arabağlantıda milyarlarca dakikalık trafik hacmi ve milyar dolar olarak ifade edilen bir piyasa söz konusu. Türkiye’de, Türk Telekom, GSM ve Uzak Mesafe Telefon işletmecileri birbirleri ile veya kendi aralarında arabağlantı sözleşmesi imzalayarak trafiklerini birbirlerinin şebekelerine gönderiyorlar. Aboneler sabit telefonlarından bir cep telefonunu aradığında, cep telefonu operatörü Türk Telekom’a sağladığı iletişim yani çağrıyı abonesine ulaştırdığı için bir çağrı sonlandırma ücreti alıyor. Aynı durum cep telefonu şirketleri arasında da geçerli. Uzak Mesafe Telefon İşletmecileri ise kendileri üzerinden başlatılan her telefon görüşmesi için Türk Telekom’a arabağlantı ücreti ödüyorlar, bu çağrı bir Türk Telekom abonesinde veya GSM abonesinde sonlanıyorsa, bu işlem için de ayrıca bir arabağlantı ücreti daha ödüyorlar.

Türk Telekom çağrı başlatma ve sonlandırma tarifelerini ise alan içi ve alan dışı olmak üzere iki ayrı kategoride ücretlendiriyor. Telekomünikasyon Kurumu yetkilileri, Avrupa Birliği ülkelerinde sabit hatlar tarafında uygulanan arabağlantı ücretlerinin Türkiye’dekine göre daha düşük olduğunu belirtiyorlar. AB ülkelerinde Türkiye’deki gibi 2 ayrı tarifelendirme yerine çift transit, tek transit ve lokal olmak üzere üç ayrı tarife üzerinden ücretlendiriliyor. TK yetkilileri, şehiriçi telefon görüşmelerinin de rekabete açılmasıyla bizde de AB’de olduğu gibi üç kademeli arabağlantı tarifesine geçileceğini ve TK’nın AB’ye uyum kapsamında sabit hatların arabağlantı ücretlerine ve maliyetlerine yönelik bir çalışma başlattığını belirterek, bu uyum sağlandıktan sonra sabit telefonlardan görüşme veya sabit hatları cep telefonu ile aramanın daha ucuzlayacağını belirtiyorlar.

Arabağlantı Fiyatları ise şöyle

Alan içi:    1.71 Ykr/Dk
Alan dışı:    2.70 Ykr/Dk
Turkcell:    9.10 Ykr/Dk
Vodafone:    9.50 Ykr/Dk
Avea:        11.20 Ykr/Dk

Kaynak: Tele.com.tr dergisi Mayıs’08

Tagged , , , , , , ,

Related Posts

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki yazıyı okuyun:
Tellcom ADSL 9.99 YTL

Tellcom Superonline ADSL adı altında güzel bir ADSL kampanyasına imza atmış. En küçük paket olan 4GB 1Mbps ADSL'i 5 ay...

Kapat